opdrachtgever:
Waterwolf
Waterwolf is een laboratorium in de zuiverste zin van het woord: een plek waar gewerkt wordt. En het werk is experimenteel: we zijn op zoek naar nieuwe vormen en idee?n rondom lokale cultuur en samenleving. We denken veel na over deze problematiek, maar we werken onze idee?n vooral uit in de praktijk. Waterwolf is geen onderzoekscentrum dat zich richt op theorievorming, maar een werkplaats voor fundamentele vragen over maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Die vragen worden vertaald naar concrete projecten en activiteiten in en met de samenleving.

www.waterwolflab.nl