opdrachtgever:
Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea
De Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea was penvoerder van het project Museumtours, waarbij Amanda projectleider was.