netwerk profiel:
Arnoud Odding
Odding, van huis uit adviseur in de vormgevings- en museumsector, werd in 2007 directeur van het museum dat hij tot dan toe adviseerde. Met een ongekende daadkracht, die mede voortkomt uit ongeduld – zegt hij zelf – reorganiseerde en professionaliseerde hij het Glasmuseum.