project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
20 maart 2009 tot en met maart 2010
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
opdrachtgever
NiNsee
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projectleiding 'kind aan de ketting'
In opdracht van Ninsee geeft Amanda Vollenweider leiding aan een projectteam, dat een tentoonstelling, website, publicatie en lespakket ontwikkelt genaamd 'Kind aan de ketting'. De producten geven een beeld hoe kinderen hebben geleefd of nog steeds leven in slavernij.