project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
Januari tot en met april 2009
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
opdrachtgever
Openbare Bibliotheek Gouda
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projectplan Kennis op de Kaart
Promuse&Wehman maken een projectplan en een plan van aanpak voor het project 'Kennis op de Kaart'. Dit is een samenwerking tussen drie bibliotheken: Gouda, Dordrecht en Haarlem. Doel van het project is te experimenteren met het (digitaal)geografisch ontsluiten van aanwezige kennis in de samenleving.