project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
januari '09 - april '09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
opdrachtgever
Bisc Utrecht
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bisc Utrecht
Alle professionele- en amateurkunst informatie wordt gebundeld in het project Cultuur Utrecht. Fysiek zijn er uitpunten in de verschillende bibliotheek filialen in de provincie. Digitaal is eer een uitgebreide website waarin de cultuuraanbieders hun aanbod op kwijt kunnen. Wie op woensdagmiddag wil weten wat er voor kinderen te doen is in Soest, kan dat vinden. Maar ook welke film er draait in welke bioscoop in de stad Utrecht. De Bisc co?rdineert en modereert dit project in opdracht van de provincie. Vanaf 2010 is subsidie hiervoor echter niet meer vanzelfsprekend. De vraag was dan ook: Maak een aantal toekomst scenario?s voor Cultuur Utrecht rekeninghoudend met de huidige ontwikkelingen.