project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
april '09 - april '10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
opdrachtgever
Erfgoed Nederland
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Programmamanagement Erfgoed Nederland
In opdracht van het ministerie van OC&W voerde Erfgoed Nederland sinds 2007 een groot deskundigheid programma ICT&Musea uit voor de museumsector. Waar het in 2007 nog om ICT ging, eindige het traject met een publicatie: Musea in Transitie, rollen van betekenis. Wat al aangeeft dat het om meer dan techniek en nieuwe media ging, namelijk om bewustwording en een mentaliteit verandering van musea die zich (anders?)gaan verhouden ten opzichte van de (informatie)samenleving.

Download hier het artikel Musea in transitie