project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
juni - aug 2010
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projectleiding reizende tentoonstelling Afghanistan
Er was eens een museum in Kabul, helaas is er niet veel meer van over. Het Centrum Internationale Erfgoedactiviteiten, kortweg CIE helpt het museum. Sinds 2006 is zij begonnen met een programma om cultuur weer op de kaart te zetten in Afghanistan. Hun programma loopt tot 2012 en als speerpunt staat centraal de restauratie van het Nationaal Museum in Kabul en het Bagh-e Jehan Nama Palace.
Om aandacht te vragen voor dit hun programma en de restauratie, heeft CIE Amanda gevraagd te helpen bij de organisatie van een reizende tentoonstelling. CIE leverde de inhoud en Amanda zorgde ervoor dat de grafisch vormgever, tentoonstellingsontwerper en uitvoerder een reizende tentoonstelling opleverden. Ook werden er een fotoboek en een brochure gemaakt die het verhaal van CIE ondersteunen. De eerste standplaats: het Goethe Instituut in Munchen, de laatste standplaats: Bagh-e Jehan Nama Palace, Afghanistan.