project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
juni 2011 - heden
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
opdrachtgever
Verzetsmuseum Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Projectleiding Kindermuseum Verzetsmuseum Amsterdam
Het Verzetsmuseum heeft sinds de verhuizing naar gebouw Plancius een stormachtige groei doorgemaakt en is op dit moment druk bezig met het realiseren van uitbreidingsplannen voor een kindermuseum. Het museum heeft een ruimte gekocht die grenst aan het huidige museum en wil daar een kindermuseum inrichten. Er is druk gebouwd, het pand staat en de inrichting is in volle gang.
In de tussentijd is er een proefopstelling van het Kindermuseum, om te kijken wat wel en niet bevalt. Kinderen mogen komen testen en feedback geven. Het kindermuseum zal in oktober 2013 worden geopend.
Amanda is aangetrokken als extern projectleider bij dit project.