project:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
periode
juni 2011
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Advies & beoordeling eerstejaars studenten RWA
De beoordeling van eindejaarstentoonstellingen en portfolio's van de eerstejaars studenten van de Reinwardt Academie.
Amanda Vollenweider en Marleen van Dam hebben advies en tips gegeven aan de studenten over de door de studenten ontwikkelde projecten.